Likepersoner

 

Gjennom likepersonstjenesten ønsker vi å utvikle tiltak som skal komme den enkelte til gode. Vi har stor tro på den erfaring/kompetanse våre likemenn innehar med bakgrunn i hva de selv har opplevd.

Likepersoner skal ikke fungere som terapeuter eller være de som gir medisinsk råd og veiledning eller tilsvarende, men være en person å snakke med som har vært gjennom mye av det du kanskje lurer på nå.

Våre likepersontiltak tar sikte på at denne erfaringen skal kunne utveksles mellom personer som har eller har hatt lignende og like erfaringer. Vi ser det som særlig viktig at medlemmer som har vært skadet over tid, og som lever greit med sine skader, skal kunne bidra overfor nydiagnostiserte eller overfor personer som opplever å være i en vanskelig situasjon av andre grunner.
Ringetider:
Ring gjerne mellom klokken 16-21 dersom ingenting annet er spesifisert.

Elin Bøhmer
telefon:47633306
elin@bohmer.link

Jeg har jobbet i helsevesenet i mange og er utdannet sykepleier og psykiatrisk sykepleier.
Jeg har også fått en likepersons utdannelse og besitter den kunnskapen man skal ha for å kunne snakke med de som trenger en som lytter.
Jeg har selv vært i flere ulykker og har mye skader og helseproblemer etter disse.

Jon Birger Eldevik
telefon: 97729502
joneldevik@gmail.com

Jeg har i mange år jobbet med mennesker og innen administrasjon.
Etter at jeg selv ble nakkeskadd har jeg engasjert meg sterkt i nakkeskadde og deres rettigheter.

Tove Gulbrandsen 
telefon: 95120859
 (ring gjerne mellom kl 10-19, ikke onsdager, det er ikke ønskelig med epost og sms)
togu66@msn.com

Jeg har skader i hode, kjeve, nakke og brystrygg etter en voldsskade i 1994, samt en «mindre» whiplash etter en påkjørsel i 1989. Dermed et lengre erfaringsgrunnlag med slike typer skader. Jeg har utdannet meg innen sosialfaglig arbeid, og jobbet noen år med dette før jeg måtte gi opp. Jeg har også litt erfaring med foreningsarbeid ovenfor nakkeskadde.

Anne Grethe Næss
telefon:97035978
 (ring gjerne mellom kl 10-19, ikke mandager, det er ikke ønskelig med epost og sms)
annegrethe.nass2@gmail.com
Jeg er utdannet barnepleier og i tillegg er jeg utdannet legesekretær med hovedvekt på laboratoriarbeid.
Har lang erfaring i helsevesenet, jobbet mange år på legekontor og de siste årene har jeg jobbet på helsestasjon med barn og gravide.
I flere år satt jeg i styret i TMD-foreningen.  Er selv plaget med kjeveleddsdysfunksjon (TMD)
Har gått flere likemannskurs for å kunne møte personer med TMD på best
mulig måte.