Om oss

Nakkeforbundet ble stiftet 06.10.15.

Foreningen ble dannet på grunn av behovet nakke og kjeveskadde mennesker her til lands har for å få på plass adekvat tverrfaglig diagnostikk- og behandlingstilbud.

Det er en trist realitet at mennesker med svært alvorlige skader i nakke/kjeve ikke blir tatt på alvor, og derfor ikke får riktig helsehjelp. Manglende diagnostikk fører også til feilbehandling som forverrer situasjonen. Ansvaret for dette ligger i sin helhet hos norske helsemyndigheter. Derfor er det et stort behov for en forening som kjemper de nakkeskaddes sak, når det gjelder å informere og påvirke helsepolitikere, helsemyndigheter, leger og behandlere i Norge slik at vi får plass tilbud om bildediagnostikk som kan avdekke de alvorligste skadene.

Det er også kjent at alvorlige skader i nakken ofte fører med seg et komplekst skadebilde som rammer andre deler av kroppen, som f.eks kjeve og hode. Derfor er det også behov for en bred tverrfaglig diagnostikk og behandling.

Foreningen vil aktivt støtte opp om og arbeide for at seriøse og faglig dyktige behandlere i Norge skal bli offentlig godkjente i sin helhet. Slik kan disse komme inn under offentlige refusjonsordninger for pasientene, og kunne kvalifisere for statsstøtte.

Det vil være av avgjørende viktighet å støtte opp om den kunnskapen som allerede finnes, slik at dyktige fagmiljøer som jobber for våre pasientgrupper kan utvikle seg videre.

Vi ønsker også å påvirke norske fagmiljøer til å ta innover seg ny nasjonal og internasjonal viten på nakkeskader, og arbeide for at det blir forsket mer på diagnostikk og behandling av disse skadene.

Stifterne av foreningen har lang erfaring i andre pasientorganisasjoner, og kjenner godt systemene det skal arbeides opp imot. Vi har også bred erfaring fra annen offentlig og privat organisasjon- og styrevirksomhet. Vi er alle selv skadet, og har derfor kjent uretten på kroppen. Dette har gjort at vi har opparbeidet oss en solid kompetanse på hva som mangler i denne kampen, og hva som må til for at målet om korrekt diagnostikk og behandling skal nås.

Foreningen er en demokratisk frivillig uavhengig organisasjon. Foreningen skal også være uavhengig alle kommersielle interessenter.

Foreningen skal være en interesseorganisasjon for personer med nakke/kjeveskader, deres pårørende og andre som ønsker å støtte vårt arbeid i henhold til våre målsetninger.